Feb 08

Thesora werft aan ! (part 2)

Vacature
dossierverantwoordelijke -
senior accountant


Thesora is een polyvalent accountantskantoor met vestigingen in Dilbeek en Roosdaal. Om ons jong en dynamisch team te versterken zijn we op zoek naar een bijkomende dossierverantwoordelijke.

 

Feb 07

Thesora werft aan !

Vacature
onthaalmedewerker
administratief bediende
office manager

Thesora is een polyvalent accountantskantoor met vestigingen in Dilbeek en Roosdaal. Om ons team te versterken en ondersteunen zijn we op zoek naar een bijkomende onthaal- en administratief medewerker.

 

Nov 29

Omwenteling voor de medische en paramedische beroepen: btw plicht?

Nog een paar herfstige dagen en het jaar 2021 ligt alweer achter ons. Traditioneel betekent een nieuw jaar ook de start van allerlei in werking tredende wetgeving. Zo zal de btw-vrijstelling van artikel 44 voor medische beroepen fors worden ingeperkt.
Wat betekent dat nu voor de zelfstandige verpleegster, de huisdokter, of de tandarts? Moeten zij allemaal een btw-nummer aanvragen?
Het is een feit dat de algehele vrijstelling onder artikel 44 verleden tijd zal zijn. De handelingen dienen “therapeutisch” te zijn. Handelingen of prestaties die niet therapeutisch zijn zullen vanaf volgend jaar onderworpen worden aan de btw.

Jun 08

Pensioen van zelfstandigen voortaan op dezelfde manier berekend als dat van werknemers

Voor u gelezen...
Omdat er niet elke dag goed nieuws te  rapen valt...  ook Thesora is verheugd met deze beslissing. 

Allicht zal het ook heel wat mensen stimuleren om  de stap te zetten naar zelfstandig ondernemerschap. 

 

Bron: VRT Nieuws, Denny Baert, Belga, vrijdag 4 juni


Het pensioen van zelfstandigen zal voortaan op dezelfde manier berekend worden als dat van werknemers. De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft namelijk het licht op groen gezet om de zogenoemde correctiecoëfficiënt voor de berekening van het zelfstandigenpensioen af te schaffen. Dit kan zelfstandingen tot enkele honderden euro's per maand extra opleveren. Unizo-topman Danny Van Assche spreekt van "een historisch moment".
 

Apr 21

Regering beslist 5 extra zaken omtrent btw en fiscaliteit

De regering heeft opnieuw een aantal zaken beslist, om het ondernemersklimaat een stimulans te geven.  

Onderstaand vinden jullie de afgekondigde maatregelen: (bron: FOD Financiën)

Apr 21

Nieuwe btw-verlaging in de horeca, ook voor alcoholische dranken!

De temperaturen blijven misschien nog wat achter, toch kijken we reikhalzend uit naar de dag dat de horeca opnieuw haar terassen mag openen. Het blijft spreken in de voorwaardelijke wijs, maar in principe gaan de cafés en restaurants vanaf 8 mei opnieuw klanten mogen ontvangen. En wat later zou er dan een volledige heropstart voorzien zijn. De federale regering heeft beslist dat een extra duwtje in de rug voor de horeca meer dan welkom zal zijn. Vandaar dat zowel dranken als maaltijden zullen geserveerd kunnen worden met een tarief van 6% btw. Deze maatregel zal enkel gelden voor het 2e en 3e kwartaal van 2021. Op het einde van de zomer, 30 september, zou men terugkeren naar de oorsponkelijke tarieven.

Feb 12

Verenigingswerk in de sportsector: wat moet je weten?

Wetgeving vernietigd door Grondwettelijk Hof
Verenigingswerk versus betaalde arbeid en vrijwilligerswerk
Wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk

Vanaf 2021 is het wegens de beslissing van het Grondwettelijk Hof niet meer mogelijk om via de wet onbelast bijklussen activiteiten voor verenigingen of diensten van burger tot burger te verrichten.

In juli 2020 werd een nieuw wetsvoorstel ingediend, deze keer enkel voor verenigingswerk. In oktober volgden echter negatieve adviezen van de Raad van State en de Nationale Arbeidsraad op dit wetsvoorstel.

In het federaal regeerakkoord was een oplossing voor het verenigingswerk wel expliciet opgenomen waardoor er verder werd gewerkt aan een oplossing.

VSF (Vlaamse Sportfederatie) bleef pleiten voor een oplossing die tegemoet komt aan de noden van de sportfederaties en clubs. ISB (Vlaams instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid) deed hetzelfde voor hun doelpubliek. Ook Sport Vlaanderen en het kabinet Sport bevestigden de dringende nood aan een apart statuut, dat tegemoet komt aan de realiteit.

(bron:  https://www.sport.vlaanderen/statuut-verenigingswerk/)

Verder hebben we het ook nog over de gekende onkostenvergoedingen voor vrijwilligers, die wel gewoon doorlopen, zoals al een paar jaar loopt.  

Feb 07

BTW verlaging van 21% naar 6% voor afbraak van gebouwen en heropbouw van huizen en appartementen voor bewoning bestemd.

De Belg heeft een baksteen in de maag,  Het beeld blijkt nog steeds te kloppen, ook al wordt het steeds moeilijker voor de jongeren (en ja ook ouderen)  die de sprong willen wagen van huurder naar eigenaar.    

Daarbij komt ook steevast het dilemma naar voren: bouwen of verbouwen?  Kiezen voor energie-efficienty en up-to-date zijn of kiezen voor stap-voor-stap renovatie, waarbij investeringen gespreid kunnen worden. 

Ook in het verleden zijn er incentives geweest.  Meer dan 10 jaar terug was er een toepassing van het verlaagde tarief op een schijf van 50.000 euro bij een bouwproject.  Waarom men net nu met deze bazooka komt, laat zich raden...  Door Covid-19 verwacht men dat de economische crisis eerder vroeg dan laat toch ook zal doordringen bij de gewone man en zijn besteedbaar budget.   Hoewel men diepere wonden had verwacht bij het afschaffen van de woonbonus. 

Tout court voor elk nieuwbouwproject?  Nee,dat is niet de bedoeling. 

De open ruimte in Vlaanderen wordt schaarser.  Het is dan ook een feit dat heel wat nieuwbouw tegenwoordig gerealiseerd wordt, door een oud gebouw af te breken.   Steden zoals Oostende en Kortrijk spreken over 'inbreiding" ipv uitbreiding.  Verdichting en verhoging maw door kwalitatieve nieuwbouw in de plaats van energieverslindende versleten gebouwen. 
Men wil dat proces dus ondersteunen door een tariefverlaging toe te kennen van 6% ipv 21% voor afbraak en heropbouw van woningen. 

 

Sep 27

Tot het einde van dit jaar is er een investeringsaftrek van 25%! (update: ook in 2021 nog van toepassing!)

Om de economie aan te zwengelen is er beslist om de eenmalige investeringsaftrek van 8% tijdelijk te verhogen tot 25%. 

U heeft nog de tijd tot einde december van dit jaar om van deze verhoogde investeringsaftrek te profiteren. 

 

Jun 07

Steun voor de horeca: verlaging van de btw !

Op 6 juni besliste de Regering om de btw op restaurant- en cateringdiensten te verlagen naar 6%.
Voor alcoholische dranken blijft het tarief van 21% wél van toepassing. 
Deze verlaging geldt momenteel tot 31 december 2020.

 
 
 
 
 

Maatwerk van A tot Z in de Brusselse rand