Tot het einde van dit jaar is er een investeringsaftrek van 25%!  (update: ook in 2021 nog van toepassing!)

Om de economie aan te zwengelen is er beslist om de eenmalige investeringsaftrek van 8% tijdelijk te verhogen tot 25%. 

U heeft nog de tijd tot einde december van dit jaar om van deze verhoogde investeringsaftrek te profiteren. 

 

Door Covid-19 zullen er beslist heel wat KMO's geen winst maken. Wel integendeel, want wat als men verlies optekent? 

De investeringsaftrek van 2020 is gedurende 1 jaar overdraagbaar.  De investeringsaftrek van 2019 (toen ook verhoogd tot 20% ipv 8%) is gedurende 2 boekjaren overdraagbaar.

Wat betekent dat nu heel praktisch?  Stel dat men een machine aankoopt en in werking stelt in 2020.  Het investeringsbedrag bedraagt 10.000 euro. 

Dan is er een investeringsaftrek van 2.500 euro.   Rekening houdend met het verlaagd tarief van 20% houdt dat een belastingbesparing in van 500 euro. 

Voor vennootschappen die het volle tarief betalen (25%) , maar toch voldoen aan de andere voorwaarden, besparen 625 euro.  

Bevraag goed de diverse voorwaarden om van de investeringsaftrek te kunnen genieten.  Personenwagens komen bijvoorbeeld niet in aanmerking, net als investeringen die niet voor 100% beroepsmatig worden gebruikt.

 

Heeft u vragen? Stel ze gerust aan Thesora.

  +32 (0)2/569 38 38

Maatwerk van A tot Z in de Brusselse rand