Bijzondere Mandaten

Het Wetboek Vennootschappen legt voor welbepaalde wijzigingen in de vennootschapsstructuur een verslaggeving op door een onafhankelijk beroepsbeoefenaar.

Zo kunnen wij voor u tussenkomen bij het benaarstigen van de volgende bijzondere mandaten:

  • Beperking van het voorkeurrecht bij uitgifte van aandelen
  • Wijziging van de vennootschapsvorm
  • Uitgifte van aandelen zonder nominale waarde, beneden de fractiewaarde
  • Fusie van vennootschappen
  • Splitsing van vennootschappen
  • Ontbinding van een vennootschap.

Deze verslaggeving is onder meer een onderdeel van onze “one stop shop” gedachte.

Ons cliënteel kan niet alleen lange termijnrelaties aangaan. Voor specifieke opdrachten kunnen we er ook eenmalig geconsulteerd worden.

Lijkt onze service je wat? Neem contact met ons op.