Wat moet ik verstaan onder Fiscaal Advies?

Naast de dagdagelijkse praktijk (het indienen van de diverse aangiftes), is het onze kerntaak om mee te denken aan fiscale optimalisaties. De uitwerking van veilige oplossingen voor fiscale probleemstellingen staat daarbij centraal.

Wij staan u bij in uw confrontatie met de fiscus. Maar proactief denken, impliceert vooral dat je de eventuele risico’s vooraf kunt inschatten. Akkoorden met de plaatselijke fiscale administratie kunnen tot op zekere hoogte soelaas bieden.

Voor belangrijke en precedent scheppende problematieken kunnen we voor u te rade gaan bij de Dienst voor Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken (afgekort DVB). Men heeft het dan over de zogenaamde rulings. Hierbij beoogt men een zo groot mogelijke beperking van het risico dat een fiscale administratie ooit bezwaren zal uiten over de gestelde problematiek.

Rulingcommissie

Het spreekt voor zich dat de rulingcommissie zich enkel buigt over situaties waarin de huidige regelgeving kan tekort schieten.

Samen met u bekijken we of het aanvragen van een ruling een meerwaarde kan geven aan uw fiscale situatie.

Belangrijk om te weten

Het spectrum van de fiscaliteit is zeer breed. Toch willen we specifiek de rol vernoemen die we kunnen spelen in de correcte toepassing van het BTW-wetboek. Bijvoorbeeld in uw handelsverkeer met klanten en leveranciers en dit zowel voor de nationale, intracommunautaire als internationale transacties, waarbij onze I-VAT applicatie taalconforme declaraties toelaat.

Fiscale Procedures

De verschillende deelaspecten van de fiscaliteit worden door ons en onze partners voor U beheerst en opgevolgd. Hieronder zijn fiscale procedures begrepen!

Fiscaal Advies

Lijkt onze service je wat? Neem contact met ons op.