BTW verlaging van 21% naar 6% voor afbraak van gebouwen en heropbouw van huizen en appartementen voor bewoning bestemd.

De Belg heeft een baksteen in de maag,  Het beeld blijkt nog steeds te kloppen, ook al wordt het steeds moeilijker voor de jongeren (en ja ook ouderen)  die de sprong willen wagen van huurder naar eigenaar.    

Daarbij komt ook steevast het dilemma naar voren: bouwen of verbouwen?  Kiezen voor energie-efficienty en up-to-date zijn of kiezen voor stap-voor-stap renovatie, waarbij investeringen gespreid kunnen worden. 

Ook in het verleden zijn er incentives geweest.  Meer dan 10 jaar terug was er een toepassing van het verlaagde tarief op een schijf van 50.000 euro bij een bouwproject.  Waarom men net nu met deze bazooka komt, laat zich raden...  Door Covid-19 verwacht men dat de economische crisis eerder vroeg dan laat toch ook zal doordringen bij de gewone man en zijn besteedbaar budget.   Hoewel men diepere wonden had verwacht bij het afschaffen van de woonbonus. 

Tout court voor elk nieuwbouwproject?  Nee,dat is niet de bedoeling. 

De open ruimte in Vlaanderen wordt schaarser.  Het is dan ook een feit dat heel wat nieuwbouw tegenwoordig gerealiseerd wordt, door een oud gebouw af te breken.   Steden zoals Oostende en Kortrijk spreken over 'inbreiding" ipv uitbreiding.  Verdichting en verhoging maw door kwalitatieve nieuwbouw in de plaats van energieverslindende versleten gebouwen. 
Men wil dat proces dus ondersteunen door een tariefverlaging toe te kennen van 6% ipv 21% voor afbraak en heropbouw van woningen. 

 

De maatregel is ingegaan vanaf 1/1/2021.   Ook bestaande projecten kunnen nog hun graantje meepikken.  Zelfs als men al begonnen was met factureren, kan er voor de schijven die na 1/1/2021 vallen, een tarief van 6% worden toegepast.

Welke specifieke voorwaarden?

-een heropbouw na een afbraak: pand kon eender welk pand zijn, bijvoorbeeld een industrieel pand, hoeft niet noodzakelijk voort te komen uit de afbraak van woonhuizen.

-de koper of bouwheer van het huis of appartement zal de woning voor eigen bewoning gebruiken en heeft geen andere onroerende goederen in eigendom. 

-Wel wordt er gedoogd dat men onroerend goed heeft verkregen of nog zou verkrijgen door erfenis. 

-De woning dient de enige eigen woning te blijven gedurende 5 jaar. 

-Er hoort een schriftelijke verklaring bij. Deze verklaring wordt ingediend op het btw-controlekantoor. 

-Het nieuwe huis of appartement mag slechts een bewoonbare oppervlakte hebben van maximaal 200m2.  De kapitaalkrachtige kopers van een  grote loft of de bouwheren van een grote villa (na afbraak) zijn er dus aan voor de moeite.

-De pret gaat beslist niet lang duren, want voor bouwvergunningen afgeleverd na 1 juli 2022 is er al een uitdoofkarakter voorzien waarbij men nog slechts op 25% van de werken het verlaagd tarief zal kunnen toepassen.  Men dient dus snel te zijn.   Zo blijven er nog 17 maanden over om een project te realiseren, wat in de bouwsector beslist een zeer korte termijn is. 

-enkel voor facturen van de aanneming, niet voor erelonen architecten en ingenieurs, niet voor extra's zoals bijvoorbeeld een zwembad.  

Dit verlaagd tarief kan verkregen worden door zelf als bouwheer op te treden en aannemers opdracht te geven om voor u werken uit te laten voeren.  Maar het is evengoed van toepassing voor de bouwpromotoren die al dan niet op plan appartementen en huizen aan de man brengen: zij kunnen de constructie ook verkopen aan 6% als de koper voldoet aan alle voorwaarden. 

Zowel de bouwpromotors als de bouwheren dienen beducht te zijn voor de formaliteiten in de wetgeving.  Het zou spijtig zijn mocht men vele duizenden euro's in de weegschaal leggen door het onbedachtzaam om te springen met de formele voorwaarden. 

U kan ons steeds contacteren voor bijkomende informatie. 

 

 

-

Heeft u vragen? Stel ze gerust aan Thesora.

  +32 (0)2/569 38 38

Maatwerk van A tot Z in de Brusselse rand