Omwenteling voor de medische en paramedische beroepen: btw plicht?

Nog een paar herfstige dagen en het jaar 2021 ligt alweer achter ons. Traditioneel betekent een nieuw jaar ook de start van allerlei in werking tredende wetgeving. Zo zal de btw-vrijstelling van artikel 44 voor medische beroepen fors worden ingeperkt.
Wat betekent dat nu voor de zelfstandige verpleegster, de huisdokter, of de tandarts? Moeten zij allemaal een btw-nummer aanvragen?
Het is een feit dat de algehele vrijstelling onder artikel 44 verleden tijd zal zijn. De handelingen dienen “therapeutisch” te zijn. Handelingen of prestaties die niet therapeutisch zijn zullen vanaf volgend jaar onderworpen worden aan de btw.

Een overduidelijk voorbeeld is de betalende parking van het ziekenhuis. Waar dat vroeger onder de algemene brede vrijstelling viel, zal dat ziekenhuis nu gemengde btw-plichtige worden. Op de parkinggelden voor de bezoekers zal btw moeten afgedragen worden.

Voor prestaties van artsen en allerlei beroepen in de medische en paramedische sfeer zal de vraag worden: wat is dat nu een therapeutische handeling en wat is geen therapeutische handeling?

In principe zijn dat alle behandelingen die tot doel hebben om de diagnose, de behandeling, de verzorging en – voor zoveel mogelijk – de genezing van ziekten, letsels, aangeboren afwijkingen of andere gezondheidsproblemen te verwezenlijken. Dat is dus al bij al wel nog een zeer ruime omschrijving. Of elke btw-controleur dat nu op eenzelfde wijze zal interpreteren, is natuurlijk de grote onbekende...

Wat is niet therapeutisch? Dat zijn dan, omgekeerd uiteraard, alle prestaties die niet aan de bovengenoemde omschrijving beantwoorden. Die prestaties zullen dan niet langer de btw-vrijstelling van artikel 44 W.Btw kunnen genieten (wet 11.07.2021, BS 20.07.2021) .

Er is nog een uitgebreide circulaire op komst, te elfder ure , want komt 2022 niet om de hoek piepen?

We kunnen hier niet volledig op ingaan, maar niet therapeutische handelingen kunnen oa zijn:

-een arts die een medisch deskundigenrapport opstelt;
-een tandarts die tanden bleekt;
-een kinesitherapeut die in zijn hoedanigheid van personal coach diensten van algemene sportbegeleiding verstrekt;
-een arts die een medisch onderzoek verricht met het oog op het verkrijgen van een levensverzekering of een attest moet afleveren om te mogen sporten bij de sportclub.
Zal er dan hoe dan ook btw bij komen kijken en zal de prijs dan verhogen met die btw?

In de algemene regel zal dat inderdaad zo zijn, ware het niet dat er gelukkig ook nog de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen is met een omzet lager dan 25.000 euro. (art. 56bis W.Btw) Ook de zorgverlener zal hier beroep kunnen op doen als die prestaties ivm niet therapeutische handelingen beperkt blijft en die omzetgrens niet gehaald wordt.

We kunnen stellen dat de gevolgen dan erg beperkt blijven: er zijn geen btw aangiften, ook geen recht op aftrek van btw, zelfs een vrijstelling van een btw listing kan aan de orde zijn.

Maar, en daar zit toch wel een addertje onder het gras… Men zal wel degelijk een formaliteit moeten vervullen, namelijk het aanvragen van een btw nummer via formulier 604A en het meteen aanvragen van de vrijstellingsregeling op datzelfde formulier. Er staat ook een boete op het niet of niet tijdig indienen van dit document.

 

Moeten nu echt ALLE zorgverleners een 604A indienen? Als een zorgverlener 100% zeker is dat zijn/haar prestaties ten allen tijde en voor 100% therapeutisch zijn, dan moet men zich niet als btw-plichtige registreren. Pakweg de geriater, de uroloog, neuroloog, … zal zich niet snel kunnen inbeelden ook niet-therapeutische handelingen te gaan verrichten.

Voor anderen is die grens erg vaag en zal er ons inziens best het zekere voor het onzekere worden genomen. Een thuisverpleger kan bijvoorbeeld ook patiënten verzorgen die een louter cosmetische chirurgische ingreep hebben ondergaan…

Voor bijzonder veel medische en paramedische beroepen zal de registratie via het formulier 604A wel aan de orde zijn!

We vermelden volledigheidshalve dat het formulier 604A sinds kort verplicht online ingediend moet worden. Via dat formulier kunt u in voorkomend geval ook uw keuze maken voor de toepassing van de vrijstellingsregeling. (voor kleine ondernemingen)

We houden een vinger aan de pols omdat wijzigingen en of uitstel van de regeling nog steeds niet volledig uit te sluiten valt.

Heeft u vragen? Stel ze gerust aan Thesora.

  +32 (0)2/569 38 38

Maatwerk van A tot Z in de Brusselse rand