Hinderpremie, compensatiepremie,... en wat nu met de belastbaarheid van die ontvangen vergoedingen?

In eerste instantie, bij de eerste berichten over de tegemoetkomingen aan zelfstandigen en KMO's moesten we nog melden dat deze bedragen belastbaar gingen worden gesteld.

Dat is nu niet meer het geval!

In het kort: de zelfstandige of de KMO-vennootschap gaat hier NIET op belast worden. En dat goede nieuws mag best nog wel eens verspreid worden...

Het overbruggingsrecht persoonlijk toegekend aan zelfstandigen is daarentegen wel belastbaar.  Het betreft een vervangingsinkomen en zal als dusdanig ook op fiche vermeld worden en in de personenbelasting verschijnen. 

 

 

Het wetsontwerp houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie werd definitief aangenomen!

De vergoedingen die door de gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten worden toegekend.  Voor Wat?  voor de economische gevolgen te milderen die belastingplichtigen ondervinden naar aanleiding van de toepassing van de ministeriële besluiten van 13, 18 en 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken of die overeenkomstig andere gewestelijke, gemeenschaps-, provinciale of gemeentelijke regelgeving. 

Zij worden toegekend voor de economische gevolgen die belastingplichtigen ondervinden naar aanleiding van de COVID-19-pandemie.  Deze toekenningen worden vrijgesteld van inkomstenbelasting. 

 
De vrijstelling is alleen van toepassing onder de volgende voorwaarden:

de vergoeding vormt geen directe of indirecte vergoeding in ruil voor de levering van goederen of het verlenen van diensten;

in de regeling op grond waarvan de vergoeding wordt verleend, is uitdrukkelijk bepaald dat deze vergoeding wordt verleend om aan de rechtstreekse of onrechtstreekse economische of sociale gevolgen van de COVID-19-pandemie het hoofd te bieden;

de in het eerste lid bedoelde vergoeding wordt betaald of toegekend tussen 15 maart 2020 en 31 december 2020.

 

Heeft u vragen? Stel ze gerust aan Thesora.

  +32 (0)2/569 38 38

Maatwerk van A tot Z in de Brusselse rand